Soutěž o 3x volný vstup na zámek Hořovice

Hry a hračky malých aristokratů

Tentokrát se náš kvíz vztahuje k článku na straně 72, který se zabývá dětstvím šlechticů. Hračky byly vždy nejcennějším majetkem dětí. Postavičky, zvířátka, náčiní, nádobí, zbroj a zbraně napodobovaly reálný svět. Z nalezených středověkých keramických figurek je patrné, že se vyráběly hromadně pomocí dřevěných forem. Původní individuální výroba přešla do řemeslnických dílen, až se nakonec rozvinula ve specializovaný a vysoce prosperující průmysl, který kopíroval vývoj společnosti a technického pokroku. Prostřednictvím hraček se děti učily poznávat svět dospělých a začleňovat se do něj.

Pokud to přímo nevíte, tipněte si, z kterého roku máme nejstarší písemný doklad o samostatném výrobci hraček!

Třem soutěžícím, kteří odpovědí správně nebo budou odpovědi nejblíže, věnuje Národní památkový ústav volný vstup pro dvě osoby na státní zámek Hořovice, kde je hračkám šlechticů věnován prohlídkový okruh.

Pořadatelem soutěže je Extra Publishing, s. r. o. Odesláním odpovědi výslovně souhlasíte s tím, že pořadatel soutěže, obchodní firma Extra Publishing, s.r.o., Bubeníčkova 9, 602 00 Brno, IČ: 27689247, DIČ: CZ27689247, může využít vámi poskytnuté osobní údaje: jméno, příjmení, ulice, číslo, město, PSČ, e-mail k obchodním a marketingovým nabídkám, a to až do písemného odvolání vašeho souhlasu. Režim poskytování osobních údajů se řídí aktuálním zněním Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2005 sb. Kdykoliv po vašem odmítnutí vám okamžitě přestanou být zasílány další obchodní a marketingové nabídky.