Dráček

Kreativní časopis pro děti, rodiče a učitele

Dětský časopis Dráček podporuje analytické myšlení, rozvoj fantazie a logické uvažování našich nejmenších.

Dráček patří mezi časopisy pro děti předškolního a mladšího školního věku. Učitelé ho často využívají jako učební pomůcku a inspiraci pro tvoření s dětmi.

Témata z aktuálního čísla

 • Barvy
 • Doplňovačky
 • Letadla
 • Tvoření
 • Vystřihovánka

Časopis přináší v každém čísle:

 • úkolovky na procvičení ruky zábavnou formou
 • logopedické básničky a doplňovačky, hrátky s logikou, kvízy atd.
 • originální, efektní a jednoduché výtvarné nápady
 • tvoření z běžně dostupných pomůcek v domácnosti
 • nácviky písmenek pomocí obrázků
 • modely a vystřihovánky, obrázkové křížovky, spojovačky
 • materiály, které na sebe navzájem navazují (například v pohádce vystupuje zvíře, které je pak představeno nenáročným encyklopedickým textem. Stejné zvíře si děti mohou vystřihnout a složit v podobě 3D modelu. Zároveň jsou se zvířátkem spojeny doplňovačky, obrázkové kvízy a logopedické básničky. Pohádky bývají doplněny otázkami na porozumění textu).

Starší vydání časopisu

7-8/2019
6/2019
5/2019