Letní soutěž o 6+1 krásných cen!

Jindřichovou milenkou byla i sestra jedné z jeho manželek, Marie Boleynová. Pletek se slavnými muži však prožila více. Jeden z jejích údajných milenců ji nazval „velkou prostitutkou, hanebnou nade vše". Kdo to byl?

Soutěž probíhá do 28. srpna 2019. Pořadatelem soutěže je Extra Publishing, s. r. o. Odesláním odpovědi výslovně souhlasíte s tím, že pořadatel soutěže, obchodní firma Extra Publishing, s.r.o., Bubeníčkova 9, 602 00 Brno, IČ: 27689247, DIČ: CZ27689247, může využít vámi poskytnuté osobní údaje: jméno, příjmení, ulice, číslo, město, PSČ, e-mail k obchodním a marketingovým nabídkám, a to až do písemného odvolání vašeho souhlasu. Režim poskytování osobních údajů se řídí aktuálním zněním Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2005 sb. Kdykoliv po vašem odmítnutí vám okamžitě přestanou být zasílány další obchodní a marketingové nabídky.