Zpráva o stavu

Tento formulář je uzavřený.

Soutěž o knihu Když šeptá listí

Uznávaná vědkyně Hope Jahrenová vybudovala tři laboratoře, v nichž studuje stromy, květiny, semena a půdu. Její knižní prvotina odhaluje mnohé ze života rostlin – ale nejen to. Přináší pozoruhodné příběhy o autorčině dětství na minnesotském venkově; o tom, jak nalezla útočiště ve
vědě a naučila se dělat laboratorní práci „jak srdcem, tak rukama“; a také o nevyhnutelných součástech vědecké práce – zklamáních, úspěších i radostných objevech.

Jeden ze tří kusů této publikace, kterou vydalo nakladatelství JOTA, můžete vyhrát, jestliže správně odpovíte na následující otázku a budete mít štěstí při losování.