Zpráva o stavu

Tento formulář je uzavřený.

Soutěž o vstupenky

Kousek Francie u Brna

Na místě dnešního barokního zámku ve Slavkově byla vybudována začátkem 13. století komenda řádu německých rytířů. V jejich vlastnictví je Slavkov poprvé zmiňován roku 1237. Koncem l6. století už tu stál zámek renesanční a o století později jej Dominik Ondřej Kounic dal proměnit v reprezentativní barokní sídlo obklopené francouzskou zahradou – v takové malé Versailles.
Projektem zámku pověřil italského architekta – jak se jmenoval?

Odpovězte správně a máte šanci získat jednu ze čtyř rodinných vstupenek na prohlídku zámku a výstavy Václav hrabě Kounic a česká větev významného rodu Kouniců.

Vstupenky věnovala správa zámku www.zamek-slavkov.cz.

Václav Robert Kounic (1848–1913) působil jako poslanec Českého zemského sněmu a poté Říšské rady. Jako Josef Hlávka (viz str. 37) se stal se významným mecenášem studentů, jimž roku 1908 věnoval svůj palác na Žerotínově náměstí v Brně. Jeho jméno také právem nesou Kounicovy koleje budované od roku 1922.

 

Soutěž ukončena 10. 11. 2018.