Vyhrajte knihu O vlcích a lidech

Kniha O vlcích a lidech od Barryho Lopeze je především o lidech a jejich vztahu k vlkům. Kniha je plná odkazů a ukázek
z bajek, pohádek, indiánských příběhů či mýtů, které jsou obrazem doby, místa vzniku a momentálního vztahu člověka
a vlka. Ačkoliv se jedná o knihu starší, svým obsahem se řadí
k „povinné četbě“ každého, kdo má o vlky hlubší zájem.

Jeden ze tří exemplářů knihy O vlcích a lidech, kterou vydalo nakladatelství Élysion, můžete vyhrát, jestliže správně odpovíte na následující otázku a budete mít štěstí při losování:

V tomto vydání Přírody 7–8/2018 najdete na straně
26 rozhovor s Elli H. Radingerovou, která vlkům zasvětila podstatnou část svého života. Ve kterém americkém národním parku se Elli dlouhá léta věnuje pozorování vlků? (O vlivu vlčích smeček na život v tomto parku
budeme psát i v příštím čísle.)

Soutěž probíhá do 31. července 2018. Pořadatelem soutěže je Extra Publishing, s. r. o. Odesláním odpovědi výslovně souhlasíte s tím, že pořadatel soutěže, obchodní firma Extra Publishing, s.r.o., Bubeníčkova 9, 602 00 Brno, IČ: 27689247, DIČ: CZ27689247, může využít vámi poskytnuté osobní údaje: jméno, příjmení, ulice, číslo, město, PSČ, e-mail k obchodním a marketingovým nabídkám, a to až do písemného odvolání vašeho souhlasu. Režim poskytování osobních údajů se řídí aktuálním zněním Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2005 sb. Kdykoliv po vašem odmítnutí vám okamžitě přestanou být zasílány další obchodní a marketingové nabídky.