Křížovka ze 100+1 historie

V každém vydání 100+1 historie s námi můžete luštit křížovku o ceny. Tři vylosovaní luštitelé, kteří nám na této stránce zanechají správnou tajenku a své kontaktní údaje, od nás obdrží zajímavou publikaci.

Tajenku a své kontaktní údaje zanechejte v níže uvedeném formuláři. Výherce vyhlásíme v následujícím čísle magazínu 100+1 historie.

Odesláním tajenky výslovně souhlasíte s tím, že pořadatel soutěže, obchodní firma Extra Publishing, s. r. o., Bubeníčkova 9, 615 00 Brno, IČ: 27689247, DIČ: CZ27689247, může využít vámi poskytnuté osobní údaje: jméno, příjmení, ulice, číslo, město, PSČ, e-mail k obchodním a marketingovým nabídkám, a to až do písemného odvolání vašeho souhlasu. Režim poskytnutí osobních údajů se řídí aktuálním zněním Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/200 Sb. Kdykoliv po vašem odmítnutí – každému z výše uvedených partnerů jednotlivě – vám okamžitě přestanou být zasílány další obchodní a marketingové nabídky.