Zbraně (extra VÁLKA)

Slavné i neznámé – Palné i chladné • Tanky, lodě, letadla, pistole, nože, pušky

Tento magazín je věnován výhradně zbraním, jejich konstruktérům a nasazení v boji od 2. poloviny 19. století až do současnosti. Každé dva měsíce v něm najdete neotřelé reportáže a rozhovory, detailní profily slavných i neznámých zbraní, stejně jako drobnější texty zaměřené na dobové artefakty a zajímavosti.

Z obsahu

  • Křižníkový cromwell
  • Atomové odstrašení
  • Universal Carrier
  • Kulomet Typ 73
  • Polské ponorky

Proč věnujme zvláštní pozornost právě zbraním? Protože jsou to právě ony, jež měly ve všech válkách lidstva naprosto zásadní vliv na to, která ze stran vyjde z konfliktu vítězně. V magazínu také najdete reprodukce původních dobových materiálů, které v nabídce vojensko-historických časopisů dosud chyběly. Zbraně tak vyplňují jednu malou čtenářskou mezeru.

Již vyšlo

č. 65
Velká kniha
č. 64
Velká kniha (2. vyd.)
Velká kniha (2. vyd.)
č. 63
č. 62
Velká kniha
č. 61
č. 60
č. 59
č. 58
č. 57
č. 56
Velká kniha
č. 55
č. 54
č. 53
Velká kniha
č. 52
č. 51
č. 50
č. 49
Velká kniha