Křížovka z časopisu 100+1 Křížovky

V každém vydání magazínu 100+1 Křížovky s námi můžete luštit křížovku o ceny.

Vylosovaní luštitelé, kteří nám na této stránce zanechají správnou tajenku a své kontaktní údaje, od nás obdrží dárek. Výherce vyhlásíme v následujícím čísle magazínu 100+1 Křížovky.

Odesláním tajenky výslovně souhlasíte s tím, že pořadatel soutěže, obchodní firma Extra Publishing, s.r.o., Bubeníčkova 9, 602 00 Brno, IČ: 27689247, DIČ: CZ27689247, může využít vámi poskytnuté osobní údaje: jméno, příjmení, ulice, číslo, město, PSČ, e-mail k obchodním a marketingovým nabídkám, a to až do písemného odvolání vašeho souhlasu. Režim poskytování osobních údajů se řídí aktuálním zněním Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2005 sb. Kdykoliv po vašem odmítnutí vám okamžitě přestanou být zasílány další obchodní a marketingové nabídky.