Podzimní soutěž o 6+1 krásných cen!

Ve farním chrámu sv. Prokopa ve Vamberku byly uloženy mumie místních občanů. Při výkopových pracích okolo kostela však byla narušena kanalizace a kvůli zvýšené vlhkosti se začala těla rozkládat. Ta, která se podařilo zachránit, dnes najdete ve sklepeních jednoho z nejkrásnějších benediktinských klášterů.

       

    

Napište nám, o který jde a také napište, o jakou výhru byste měli zájem.

 
1 Start 2 Complete

Soutěž probíhá do 1. listopadu 2019. Pořadatelem soutěže je Extra Publishing, s. r. o. Odesláním odpovědi výslovně souhlasíte s tím, že pořadatel soutěže, obchodní firma Extra Publishing, s.r.o., Bubeníčkova 9, 602 00 Brno, IČ: 27689247, DIČ: CZ27689247, může využít vámi poskytnuté osobní údaje: jméno, příjmení, ulice, číslo, město, PSČ, e-mail k obchodním a marketingovým nabídkám, a to až do písemného odvolání vašeho souhlasu. Režim poskytování osobních údajů se řídí aktuálním zněním Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2005 sb. Kdykoliv po vašem odmítnutí vám okamžitě přestanou být zasílány další obchodní a marketingové nabídky.