Soutěž o knihu Orbity smrti

Stávající poznatky týkající se plánování a provádění nacistické „eutanazie“ osob s duševním a mentálním postižením, která byla první masovou vraždou nacistického režimu na území českých zemí v letech okupace a druhé světové války, shrnuje publikace Orbity smrti. Nacistická „eutanazie“ a české země, 1939–1945. Na základě podrobné heuristiky rekonstruuje její rozdílný průběh v takzvané Říšské župě Sudety a v protektorátu.

Knihu od Nakladatelství Academia můžete získat, pokud správně odpovíte na soutěžní otázku.
... Napovíme, že označení akce bylo odvozeno od berlínské adresy Tiergartenstraße 4.

Pořadatelem soutěže je Extra Publishing, s. r. o. Odesláním odpovědi výslovně souhlasíte s tím, že pořadatel soutěže, obchodní firma Extra Publishing, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, IČ: 27689247, DIČ: CZ27689247, může využít vámi poskytnuté osobní údaje: jméno, příjmení, ulice, číslo, město, PSČ, e-mail k obchodním a marketingovým nabídkám, a to až do písemného odvolání vašeho souhlasu. Režim poskytování osobních údajů se řídí aktuálním zněním Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2005 sb. Kdykoliv po vašem odmítnutí vám okamžitě přestanou být zasílány další obchodní a marketingové nabídky.