Zpráva s varováním

Tento formulář je uzavřený.

Soutěž o rodinný vstup na Grabštejn

Státní hrad Grabštejn leží v oblasti česko-polsko-německého trojzemí s bohatou historií. Byl založen patrně kolem poloviny 13. století, velkolepě a nákladně renesančně přestavěn a po třicetileté válce vystřídal řadu majitelů. Roku 1704 o něj a celé grabštejnské panství projevil zájem věhlasný císařský diplomat a velvyslanec Jan Václav, hrabě z Gallasu, jehož rodina si Grabštejn podmanila na skoro dvě a půl století. Od smrti Jana Václava v letošním roce uplyne 300 let, proto se tento slavný rod připomíná v rámci projektu Národního památkového ústavu Po stopách šlechtických rodů. Gallasové a později Clam-Gallasové vtiskli Grabštejnu jeho současnou podobu rozsáhlého areálu s dvěma zámky, kavalierhausem, parkem a mnoha hospodářskými budovami. Dolní zámek nechal přebudovat hrabě Kristián Kryštof roku 1818 v pohodlném klasicistním stylu z původního úřednického domu. Úředníci spravující panství pak přesídlili na horní zámek. Tento takzvaný starý zámek dnes přináší návštěvníkům možnost poznat život za doby Clam-Gallasů na svém prvním prohlídkovém okruhu. Dětem jejich dobu přiblíží panský domácí mazlíček – papoušek Kristián, jehož náhrobek se dodnes nachází v podhradí. Významné gallasovské jubileum na Grabštejně připomenou hrané noční prohlídky o Janu Václavovi 27. července. Nočními prohlídkami s papouškem Kristiánem odmění správa zámku malé návštěvníky za vysvědčení 29. června.

Perlou hradu je kaple sv. Barbory. A k ní se vztahuje naše otázka: V jakém stylu je kaple postavena? Ze správných vybereme tři účastníky soutěže, kterým Národní památkový ústav věnuje rodinné vstupenky na prohlídku hradu.

Soutěž ukončena 30. 6. 2019.