Zpráva s varováním

Tento formulář je uzavřený.

Soutěž o 3x rodinný na prohlídku Frýdlantu

Ve znamení orlice a kočky

Letošní, již devátý ročník projektu Národního památkového ústavu Po stopách šlechtických rodů se zaměřuje na historický a kulturní odkaz rodů Gallasů a Clam-Gallasů a nazývá se podle kraje, s nímž jsou spojovány, Noblesa severních Čech. Vedle Frýdlantu, Liberce, Grabštejna či Lemberku patřila těmto aristokratům roztroušená menší panství, zejména ve středních a východních Čechách, mezi nimi například Smiřice.
Jako úředníci u dvora byli však neodmyslitelně spjati i s Vídní a Prahou. V obou městech je reprezentují výstavní paláce – klasicistní Clam-Gallasovský palác ve Vídni a barokní Clam-Gallasův palác v Praze, kde tento rod připomíná i romantická zahrada Klamovka. Měli také vazby na hudební velikány, jako byli Beethoven či Mozart, stáli u zrodu Vlasteneckého muzea v Čechách nebo pražské konzervatoře. V neposlední řadě zpřístupnili první hradní muzeum ve střední Evropě – roku 1801 na Frýdlantě. Ten patří také mezi stěžejní objekty projektu, dále to bude hrad Grabštejn a zámek Lemberk, zapojí se i Krásný Dvůr, Libochovice, Opočno a Sychrov. Na Lemberku je přístupná výstava věnovaná rodu Clam-Gallasů a dějinám zámku v období 1918–1945. Podrobné informace o akcích najdete na www.npu.cz na www.facebook.com/clamgallasove. Hraběcí rod Gallasů pocházel z Tridentska, zatímco rod hrabat z Clamu odvozuje svůj původ z Korutan. Ke spojení jmen došlo roku 1757, kdy česká větev Clamů přijala jméno vymřelých Gallasů.

Soutěž ukončena 30. 4. 2019.