Vyhrajte knihu Plavby „sebevrahů“

Kniha Plavby „sebevrahů“ vypravuje o jedněch z největších dobrodružství dvacátého století, jimiž bezesporu byly plavby odvážlivců na primitivních plavidlech napříč oceány. Jména Thor Heyerdahl nebo Éric de Bisschop vešla do historie mořeplavby i vědy. Opomíjeným hrdinou, který se v padesátých letech dvacátého století vydal s vorem Kantuta napospas vlnám Pacifiku, byl Čech Eduard Ingriš. Osudy těchto tří dobrodruhů mapuje publikace Miroslava Náplavy.

Jeden ze tří exemplářů knihy Plavby „sebevrahů“, kterou vydalo nakladatelství Jota, můžete vyhrát, jestliže správně odpovíte na následující otázku a budete mít štěstí při losování:

Soutěž probíhá do 31. ledna 2019. Pořadatelem soutěže je Extra Publishing, s. r. o. Odesláním odpovědi výslovně souhlasíte s tím, že pořadatel soutěže, obchodní firma Extra Publishing, s.r.o., Bubeníčkova 9, 602 00 Brno, IČ: 27689247, DIČ: CZ27689247, může využít vámi poskytnuté osobní údaje: jméno, příjmení, ulice, číslo, město, PSČ, e-mail k obchodním a marketingovým nabídkám, a to až do písemného odvolání vašeho souhlasu. Režim poskytování osobních údajů se řídí aktuálním zněním Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2005 sb. Kdykoliv po vašem odmítnutí vám okamžitě přestanou být zasílány další obchodní a marketingové nabídky.