100+1 historie 12/2016: jak skutečně žili lovci mamutů

Kniha Lovci mamutů od Eduarda Štorcha se nejspíš nejvíce podílí na utváření našich představ o dlouhých obdobích nejstarší historie. V čem všem zestárla? Jací ve skutečnosti byli její hrdinové? Co jedli, jak lovili a proč si lehali před mamuty?

Kopčem. Veverčák. Rváč. Huňáč. Ďarga. Jména hrdinů a antihrdinů románu Eduarda Štorcha Lovci mamutů si nejspíše vybaví každý z nás. A kdo knihu nečetl, určitě si alespoň vybaví ilustrace Zdeňka Buriana. Poněkud spoře, v kůžích oděné postavy s výrazným čelem a ustupující bradou se dnešnímu člověku zrovna nepodobaly…


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Po stopách pravěké tlupy

Když Eduard Štorch své nejznámější dílo psal, vycházel ze svého nejlepšího svědomí a snažil se je aktualizovat i o nové poznatky. Mezi úplně první verzí knihy nazvanou Člověk diluviální z roku 1907 a románem z roku 1937 je třicet let objevů a změn, které se udály jak ve vědě, tak v Štorchovi samotném. Proč je napsal tak, jak je napsal? V Lovcích mamutů se pokusil zaznamenat historii nejlépe, jak jí rozuměl. I děj zasazoval do lokalit, které důkladně znal: cesta titulní tlupy nevede od břehů Dyje do dnešní Libně náhodou.

Divoši v kůžích?

Zcela mylná je také představa spoře oděných „opičáků“. Tehdejší člověk je nám sice vzdálen asi 26 000 let, ale v davu bychom si ho velmi pravděpodobně ani nepovšimli. Na základě nálezů lebek máme přibližné představy o tvářích mužů i žen. Ještě přesnější představu pak máme o tom, jak se oblékali - jak z nálezů, tak i z dochovaných sošek a dalších portrétů. Oděv samozřejmě musel v první řadě plnit ryze praktickou funkci - chránit svého nositele před krutým pravěkým podnebím. Užitná hodnota ale nebyla to jediné, co příslušníky takzvané pavlovské kultury zajímalo. Svůj šat zdobili našíváním různých ozdob či pásků, které měly pouze dekorativní funkci. Na jejich oděvech nacházíme tisíce mušliček a jiných drobných dekorací. Praktické i krásné byly různé varianty kožešin: nejčastěji liščích. Elegantní pokrývky hlavy se nám dochovaly i na soškách. Sofistikovaností překvapí i úprava vlasů. Hlavy skutečných lovců mamutů zdobily komplikované copy, drdoly a kratší i delší sestřihy.

Celý článek a další zajímavá historická témata najdete v novém vydání 100+1 historie 12/2016