100+1 historie 2/2015: Světové úspěchy naší egyptologie

100+1 historie 2/2015
V lokalitě v Abúsíru nedaleko Káhiry působí české expedice už více než půl století. Postupně odkrývají 4 500 let starou historii země stavitelů pyramid a jejich potomků. Jejich poslední úspěchy mapuje druhé vydání 100+1 historie

České dějiny se do hledáčku mezinárodního zájmu tak často nedostávají, natož aby dramaticky měnily osudy světa. Čím však dokážeme zaujmout spolehlivě, jsou úspěchy našich egyptologů z Českého egyptologického ústavu či Náprstkova muzea. I proto jsme jim věnovali tak velkou pozornost v únorovém čísle, zvlášť když se shodou okolností během přípravy čísla objevila skvělá zpráva o identifikaci hrobky královny Chentakaus III.


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Svět faraonů měl a patrně vždy bude mít romantickou auru tajemna, ať už si ho dnes malujeme stále přesnějšími a pestřejšími barvami. Vždyť co by dnešní vědci dali za to, kdyby se mnohé (no dobře, většina) z památek odhalených předešlými generacemi zachovaly skryté a neporušené do dnešních dní. Kolik úžasných objevů bychom mohli dnes udělat díky moderní technologii a přitom máme jen sbírku krásných drahých předmětů rozprášených po muzeích celého světa.

Tehdejší objevitelé jen těžko mohli tušit, že právě ty nenápadné a zdánlivě bezcenné drobnosti, mohou do mozaiky faraonské doby přispět více, než zlaté šperky a monumentální obelisky. Přesto není vše ztraceno. Jak dokládá nedávné rozluštění několika písmen na zcela zuhelnatělých svitcích z knihovny v Herculaneu, můžeme fascinující cestu proti toku času podnikat i dnes…

Podrobný obsah nového vydání 100+1 historie