100+1 historie 4/2016: Přísně střežené tajemství císařovny Sissi

100+1 historie 4/2016
Jaká byla císařovna Sissi? Mimořádně krásná, bezmezně obdivovaná a milovaná křehotinka trpící kvůli „zlé tchyni“? Nebo excentrická, vrtošivá a problémová hysterka neustále prchající před plněním svých povinností?

Těch mýtů, co o ní koluje! Ke vzniku mnohých sama přispěla již za svého života svým nekonvenčním chováním. Ovšem mnohem více jich přinesla doba pozdější, která objevila tu zázračnou možnost komercializace zavražděné císařovny. Není snad na světě panovnice, o níž by se vědělo více! S jejím jménem je spojena řada knih, filmů, ba i muzikál. V Hofburgu má dokonce své muzeum. V každém případě její výjimečná, ale rozporuplná osobnost připouští mnoho výkladů.


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Sissi, Sisi nebo Lisi?

Nikde není spolehlivě vysvětleno, jak přišla Alžběta ke své přezdívce a jak se správně píše. Často používaný tvar Sissi vznikl v souvislosti s filmy z padesátých let 20. století, v poslední době se přechází i k formě Sisi. Sama Alžběta svou mazlivou přezdívku zrovna nemilovala a v dospělosti používala zásadně celé jméno Elisabeth. Dochoval se ale její podpis v jednom z dopisů, nepříliš čitelný a mohl znamenat Sisi nebo i Lisi. Tak si vyberte… Ona sama se ve svých básních vznešeně nazývala Titánií, podle oblíbené Shakespearovy víly ze Snu noci svatojánské.

Sex? Jen to ne!

Hned v prvních letech manželství se ukázalo, jak negativní vztah k sexu Sissi měla. Když se v šestnácti letech vdávala, byla v této oblasti naprosto nepřipravená. Měla ale štěstí. František Josef, ač po ní neskutečně toužil, se jí násilím nezmocnil hned první noc. Choval se k ní ohleduplně a nenaléhal, když viděl v jejích očích děs. Sissi se cítila ponížená, když druhý den ráno musela veřejně přijmout tzv. jitřní dar pro nevěstu. Šlo o jakési odškodnění za ztrátu panenství, jenže v tomto případě vlastně k ničemu „nedošlo“! Ale František byl formát a žádné intimity neventiloval. Jenže ani potom nepřišla Sissi milování na chuť. V kontrastu se svým atraktivním zjevem byla ženou vyloženě chladnou. Běda, když se ji František Josef „naštval“! To pak marně škemral u dveří její ložnice prý i několik týdnů! A ji to vůbec netrápilo, sex jí opravdu nechyběl.

V knize Nemoci Habsburků píše Hans Bankl, lékař a zároveň milovník historie, že si Sissi do svého deníku poznamenala toto: „Pro mne žádnou lásku, pro mne žádné víno, po jednom je špatně, po druhém je blivo.“ Výstižné! Kvůli stále častějšímu odmítání se nemůžeme divit, že se císař musel utěšovat mimomanželskými styky. Velkou roli hrálo i cestování, k němuž se Sissi uchylovala kvůli svým „nemocem“. Vlastně to mezi manžely klapalo nejvíc, když byli kilometry od sebe vzdáleni…

Celý článek o Sissi najdete v novém vydání 100+1 historie 4/2016