100+1 historie 8/2015: Poslední habsburská císařovna

100+1 historie 8/2015
Ambiciózní Zita Bourbonsko-Parmská těžce snášela konec monarchie, který jejího muže, posledního císaře Karla VI., připravil o majetek i o zdraví

Je sobota 21. října 1911. Na dolnorakouské městečko Schwarzau je radost pohledět. Všude plno květin, na domech vlají vlajky, v ulicích se tísní svátečně oděné děti i dospělí. Obec očekává návštěvu nejvzácnější! Stařičký mocnář František Josef I. přijede na svatbu svého prasynovce Karla se Zitou Bourbonsko -Parmskou.


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

 

Pohádková svatba se konala na zámku Schwarzau a vstoupila do historie tím, že na ní byl pořízen první filmový záznam císařské rodiny. Hostem byl i následník trůnu František Ferdinand d'Este, s nímž ženich udržoval srdečné vztahy. K obřadu, který se konal ve francouzštině, kráčel jako první ženich v uniformě lotrinského dragouna zdobenou řádem Zlatého rouna. Úchvatný byl i pohled na nevěstu v drahocenných šatech z hedvábí krémové barvy s živůtkem z bruselských krajek upnutým až ke krku a dlouhou vlečkou, protkanou bourbonskými liliemi.

Slavnostní proslov pronesl sám císař a při prvním přípitku zdůraznil, jak se raduje z tohoto svazku i z nového člena staroslavného domu Habsburků. Svatební dary, mezi nimiž vévodil briliantový diadém od císaře a dvaadvacetiřadý perlový náhrdelník, který Karel věnoval novomanželce, obdivovali všichni hosté. Pět dlouhých tabulí se prohýbalo pod tíhou vybraných lahůdek, nápojů i květin. Na zlatých talířích se podávala zeleninová krémová polévka, zaječí paštika svatého Huberta, langusty, jehněčí plec či plnění mladí krocani. Z parmské princezny se stala habsburská arcivévodkyně. Začínal jí ale život, který jí připravil v budoucnu spíš bolest, než radost a slávu.

Jak to dopadlo, se dozvíte v 100+1 historie 8/2015