100+1 Speciál jaro 2016: Největší záhady archeologie

100+1 Speciál jaro 2016
Jak žili první Slované? – Co způsobilo pád pozoruhodné indiánské civilizace na březích Mississippi? – Pátrání po ostatcích Metoděje – Nejstarší stavby světa – Pád slavné Tróji – Fascinující mumie a mnoho dalšího

Snad žádná jiná doba nepřála zájemcům o historii a archeologii tak, jako doba současná. Víc než kdy dříve je dostupná i řada vzdálených míst a slavných lokalit historických objevů. A při využití různých aplikací a vyhledávačů letenek či ubytovacích služeb ani nemusíte na splnění takového snu šetřit půl života. Obrovské množství dokonale názorně zpracovaných materiálů nabízí milovníkům dávných časů také internet. A populárně naučné televizní stanice se předhánějí ve špičkových rekonstrukcích historických událostí, ale i v pokusech o zdokumentování a zpřítomnění dobových vynálezů, technologií i běžného života v té či oné vzdálené době.


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Nahlédnout do historie je tedy snadné a nabízí se celá řada příležitostí k tomu, aby si člověk udělal o životě v nejrůznějších historických obdobích velmi konkrétní představu. Jednou z nejzajímavějších směrů takového zúročení desítek let archeologických výzkumů jsou produkty experimentální archeologie. Cesta od muzejních artefaktů v uzamčených vitrínách k živým expozicím v podobě archeologických skanzenů a replik dobových staveb je nesmírně vzrušující. Dost jich koneckonců najdete i v Česku a o některých se dočtete i na stránkách tohoto Speciálu. V Modré nedaleko Uherského Hradiště, v Březnu u Loun i na dalších místech tak archeologické objevy doslova ožívají v podobě replik dobové architektury a předmětů. Vše se staví a vyrábí za použití technologií a nástrojů, dostupných v časech, kdy vznikaly originální předlohy.

S možností takto snadného vstupu do předvěké reality o to více kontrastuje řada záhad, tajemství, dobrodružství a dramat, které se s odkrýváním dávné historie tradičně pojí. V tomto vydání Speciálu se tak můžete dočíst například o přetrvávajících tajemstvích Etrusků či dosud neodhaleném místě hrobu věrozvěsta Metoděje. Možná nevíte, která česká naleziště vydala celé tuny nálezů včetně skutečných pokladů zlatých a stříbrných mincí. A není od věci připomenout, že útroby jedné z krasových jeskyní nedaleko Brna skrývají jednu z nejtemnějších záhad v dějinách archeologie. Nebo že čeští badatelé patří už celá k nejúspěšnějším na poli světové egyptologie.

Podrobný obsah 100+1 Speciálu Největší záhady archeologie