100+1 Speciál podzim 2014: Velká kniha rekordů a podivuhodností

100+1 Speciál podzim 2014
Věděli jste o muži, který snědl malé letadlo, nebo o nevidomém, který dokonale ovládl echolokaci či o autistovi se „supermozkem“? Jak dopadl odvážný Rakušan, který seskočil z okraje vemíru na padáku? Nebo jak se žehlí oblečení pod vodou?

Čas od času se v lidské hlavě zrodí myšlenka, která pak rychle obletí celý svět. Ovlivní mnoho lidských osudů a zajistí si tak svou nesmrtelnost. Tak tomu bylo i jednoho listopadového večera roku 1951 na setkání myslivců v Irsku. Sir Hugh Beaver, tehdejší generální ředitel irského pivovaru Guinness, se přel s dalšími lovci o to, který lovný pták je v Evropě nejrychlejší – zda kulík zlatý nebo bělokur skotský. (Mimochodem, je to kulík.) Spor měl významný podnět: sir toho dne při lovu kulíka netrefil cíl. Podstatné je, že Beaver si tehdy uvědomil, že neexistuje žádná kniha, v níž by si mohl svá tvrzení ověřit. A že v hospodách po celém Irsku i mimo ně probíhají večer co večer podobně bouřlivé debaty, aniž by mohly být pravdivě rozřešeny.


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Myšlenka na knihu, která by poskytovala odpovědi na tento druh otázek, a která by se rychle – tím si byl Beaver jist – stala velmi úspěšnou, sirovu hlavu ani ráno neopustila. Pak to šlo ráz na ráz: ke sběru informací byli pověřeni dva studenti, Norrise a Rosse McWhirterovi, pracující pro londýnskou informační agenturu. V roce 1954 byla první Guinnessova kniha na světě a už o rok později se stala britským bestsellerem. Dnes je svazek každoročně nejprodávanější knihou na světě hned po Bibli.

Světem se postupně začala šířit vlna rekordního šílenství. Existuje samozřejmě množství počinů, které by se udály i bez vidiny na zápis v Guinnessově knize. V našem „rekordním Speciálu“ si připomeneme některé z pozoruhodných výkonů, jichž jejich aktéři dosáhli ve snaze překonat zdánlivě pevné hranice, ukázat světu nové možnosti, nebo aby si prostě jen splnili své sny. Početnou skupinu pak tvoří držitelé v podstatě nesmyslných rekordů, kteří pro záznam v prestižním seznamu udělají téměř cokoliv a ještě trochu víc. Aktéři riskantních pokusů pak už leckdy nemají daleko k tomu, aby se stali držiteli populární Darwinovy ceny. Ta je udílena – in memoriam – jedincům, kteří se sami sprovodili ze světa tím nejhloupějším způsobem a v duchu Darwinovy teorie přirozeného výběru tím alespoň učinili něco dobrého pro lidstvo. 

Žasnout ale nebudete jen nad obdivuhodnými i kuriózními rekordy. Podzimní Speciál Stoplusjedničky vás chce informovat, bavit a nadchnout tím nejzajímavějším, nejkrásnějším, nejvyšším, největším, nejstarším, nejrychlejším a nejnebezpečnějším z naší planety. A přejeme vám i sobě, aby se to povedlo.

Podrobný obsah nového speciálu 100+1