100+1 zahraniční zajímavost 10/2015: Netradiční podoby víry

100+1 zahraniční zajímavost 10/2015
Lidská duše je mnohovrstevnatá, což se promítá i do různých podob víry. Ovšem zatímco křesťanství nebo islám mají miliardy vyznavačů, existují také duchovní nauky, jejichž přívrženci se počítají na pouhé desítky či stovky tisíc. 100+1 si všímá těch nejzajímavějších

Božstva otroků

Náboženství: santería
Země původu: Afrika
Počet věřících: desítky tisíc

Toto náboženství se zrodilo v Africe, ale do světa se rozšířilo z Kuby, kam se dostalo s otroky kmene Joruba. Zmíněná víra staví na vztahu lidí a bohů zvaných „orišové“, kteří nejsou nesmrtelní tak, jak jsme zvyklí v evropské tradici – žijí pouze tehdy, pokud v ně věříme a přinášíme jim zvířecí oběti. Svým vyznavačům za odměnu slibují ochranu, moudrost a štěstí a radí jim také v těžkých dobách.


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Božstvo si lze naklonit pomocí mnoha druhů rituálů a obětin ve svatyních zvaných „ilé“, jejichž stavbu a udržování mají na starosti kněží. Ten, kdo se chce stát jedním z duchovních vůdců, musí projít intenzivním zasvěcením postaveným na očistě, transu a smyslovém i mimosmyslovém vzdělávání. Santería je však unikátní také tím, že původní africké tradice spojuje s katolicismem, ze kterého si vypůjčila například uctívání Marie coby patronky řek a lásky nebo svatého Lazara, jenž uzdravuje nemocné.

Univerzální víra

Náboženství: bahaismus
Země původu: Írán
Počet věřících: přes 6 milionů (údaj z r. 2010)

U zrodu této víry stál jistý Bahá’u’lláh v roce 1863, a jedná se tedy o jedno z nejmladších, přesto však zásadních světových náboženství. Jeho základní myšlenka spočívá ve sjednocení víry a rovněž lidstva jako takového. Zakladatelé všech velkých světových náboženství prý byli „agenty“ jednoho Boha, které vyslal na Zemi s cílem vzdělávat každého člověka. Ačkoliv se tedy veškerá vyznání mohou na první pohled lišit, v jádru zůstávají stejná. Cílem bahaismu je překonat tyto zdánlivé rozdíly a nastolit univerzální víru.

Jedná se o životní postoj vycházející v prvé řadě ze společenské etiky. Nestaví na mnoha rituálech ani na veřejném projevování víry – dokonce jej nezastřešuje ani žádná církev. Šíří se prostřednictvím posvátné literatury a jeho vyznavačem se může stát kdokoliv. Jednu z mála bahaistických tradic představuje půst, při němž věřící nesmějí devatenáct dní od východu do západu slunce jíst ani pít. Cílem však není získat náklonnost bohů a nejde ani o žádnou formu oběti. Jedná se o duševní kultivaci a vnitřní sblížení bahaistů celého světa.

Další víry a zajímavá témata najdete v aktuálním vydání 100+1 zahraniční zajímavost