100+1 zahraniční zajímavost 16/2016: Kam zmizela Jantarová komnata a další poklady?

100+1 zahraniční zajímavost 16/2016:
Mořské hlubiny, zapomenuté jeskyně, zazděné šachty či neprobádané labyrinty chrámů. Tam všude mizely předměty nesmírné ceny. Jejich příběhy však nepřestávají vzrušovat dobrodruhy a archeology napříč staletími. Existuje šance, že se některé ze zmíněných pokladů opět objeví?

Jantarová komnata, navržená původně pro berlínský zámek Charlottenburg, svého času oslňovala návštěvníky krásou i přepychovou výzdobou natolik, že si vysloužila označení „osmý div světa“. Skvostná místnost, jejíž stěny krášlil odshora až dolů pečlivě opracovaný jantar, vznikala od roku 1701 pod rukama proslulého brusiče jantaru Gottfrieda Wolframa a k její výzdobě bylo mimo jiné použito 450 kilogramů zlata. Nedlouho po dokončení ji v roce 1716 pruský král Fridrich Vilém věnoval ruskému carovi Petru Velikému, aby tak zpečetil jejich spojenectví proti Švédům. Komnata se následně stěhovala do Kateřinského paláce nedaleko Petrohradu, kde byla ještě dále rozšířena, přizdobena a po následující dvě století se těšila všeobecnému obdivu. Ten však ustal s počátkem druhé světové války.


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

V roce 1941 Němci Kateřinský palác zabavili pro ubytování vojáků a 14. října téhož roku komnatu rozebrali, uskladnili do desítek krabic a převezli do Královce (dnešního Kaliningradu), načež se na tamním zámku stala součástí Pruské sbírky. Roku 1944 však sídlo postihl ničivý požár, a cenná památka tak opět putovala do beden. Další osud Jantarové komnaty halí závoj tajemství. Jisté je, že již následujícího roku byla prohlášena za ztracenou.

Co se stalo s pokladem, jehož hodnota se odhaduje na 500 milionů dolarů (12 miliard korun)? Podle některých teorií sbírku cenností nenávratně zničila rudá armáda, která v roce 1945 obsadila město i zámek. Sověti však destrukci památky nechtěli přiznat, a tak vznikla legenda o jejím zmizení.

Celý článek o Jantarové komnatě a o dalších zmizelých pokladech najdete v novém vydání 100+1 zahraniční zajímavost 16/2016