100+1 zahraniční zajímavost 17/2014: Odkud přišli záhadní Etruskové?

100+1 zahraniční zajímavost 17/2014
S nadsázkou lze říct, že o původu Etrusků se vedou spory již dva a půl tisíce let. Ani genetické analýzy nedokázaly uspokojivě odpovědět na otázku, kde se tato vyspělá civilizace ve střední Itálii vzala

Etruská civilizace, která se vyvíjela na území Itálie přibližně od 8. století př. n. l. a která později položila základ kultury římské, dodnes nepřestává udivovat svou vyspělostí. Etruští inženýři patřili k vynikajícím stavitelům měst a propracovaných vodovodních systémů a etruská sochařská díla – například proslulá Vlčice kapitolská nebo Apollon z Veji – se zařadila mezi opravdové perly starověkého umění. Přesto o původu této civilizace víme pramálo. Stejně jako o jejich tajemném jazyku, jehož jedna část vycházela z řecké abecedy, druhá má však, stejně jako geneze Etrusků, původ neznámý.


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Ne náhodou se etruská kultura vyvinula právě ve střední Itálii. Hlavní vliv na to mělo zdejší naleziště železa, které v té době představovalo jeden z nejvzácnějších kovů. K toskánským břehům připlouvaly lodě ze všech částí Orientu a obchodníci skupovali železo ve velkém. Etruská civilizace se tak stala velmocí celého Středomoří.

Etruskové žili v samostatných městských královstvích, která spojoval společný jazyk, náboženství a kultura. Avšak právě fakt, že neměli jednotný silný stát, nakonec vedl k jejich zániku. V 5. století př. n. l. vyplenili města na severu Keltové, ta na jihu padla pod nadvládu řeckých kolonizátorů a města v centru Itálie pak dobyli Římané. Ti od Etrusků převzali nejen architekturu, kulturu a náboženství, ale rovněž první vládce – samotní králové raného Říma se totiž pyšnili etruským původem. Čím více však rostla moc Říma, tím rychleji etruská civilizace umírala. Nezávislost Etruskové definitivně ztratili v 1. století př. n. l., kdy se přestal používat jejich jazyk a všechna jejich města pohltila Římská říše.

Více si o Etruscích a dalších tématech můžete přečíst v aktuální 100+1 zahraniční zajímavost 17/2014