100+1 zahraniční zajímavost 20/2015: Proč a jak se stavěly pyramidy?

100+1 zahraniční zajímavost 20/2015
Naklonit si bohy není vůbec snadné. Nejedna civilizace věřila, že k přízni z nadpřirozených sfér vede řada pečlivě promyšlených rituálů. Stavitelé hrobek pak své výtvory orientovali třeba i podle domnělých toků vesmírné energie

Je neuvěřitelně fascinující, jak moc jsou lidé na celém světě stejní. Samozřejmě, v mnohém se liší, váží si jiných věcí a věří v jiné bohy. Někteří upřednostňují společenskou harmonii a podřizování se blahu celku – jako mnohé asijské národy –, jiní si cení osobní iniciativy a vystupování z davu, jako euroamerická kultura. Některé lidské jazyky jsou přísně strukturované a fungují jako dokonale promazaný a přitom velmi pružný nástroj komunikace (například němčina), jiné mají v zásadě jednoduchou stavbu, ale protože jsou tonální, váš přízvuk rozhoduje o tom, jestli osloveného potěšíte, nebo naopak urazíte (jako třeba v čínštině). Při pohledu zvenčí se zdá, že lidé se nemohou lišit víc.


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Jenže… Všechny kultury světa věří, že nadpřirozeno sídlí nahoře – v nebi, v oblacích, mezi hvězdami. Smrt, podsvětí a zánik se skrývají pod našima nohama. Vikingský Hel, řecký Tartaros či Hádes, sumerský Kur, akkadský Ersetu a křesťanské peklo, to všechno jsou místa hluboko v podzemí, odkud není návratu. Když se šamani, mágové a mystici vydávají do jiného, božského světa plného duchů, démonů a andělů, vidí světlo a mají pocit, že se jejich tělo trhá na kousky a opět se skládá. Pokud chtěl lid vystavět hrobku svému králi či vládci, volil obvykle tvar pyramidy nebo kopcovité mohyly. Obojí totiž čnělo do krajiny, obojí přitahovalo pohled a z obojího bylo blíž k nebi. Protože tam někde se ti skutečně důležití určitě převtělili v bohy a nyní shlížejí na svůj národ či kmen a drží nad ním ochrannou ruku. A v tom se egyptští faraoni-bohové příliš neliší od křesťanských svatých. Nebo mučedníků různých politických hnutí od hnědé po rudou. Tentýž proces zrodu ikon, napříč věky a kontinenty.

Lidé, přes všechny své vnější rozdíly, mluví v jádru stejnou řečí a přemýšlejí v týchž symbolech. Možná nám toto zjištění jednou pomůže si navzájem lépe porozumět.

Podrobný obsah 100+1 zahraniční zajímavost 20/2015