100+1 zahraniční zajímavost 3/2016: Jak vznikla planeta Země

100+1 zahraniční zajímavost 3/2016: Jak vznikla planeta Země
Modrou planetu bychom v jejích dětských letech asi nepoznali: Hnědé oceány lemovala oranžová oblaka zapáchající sirovodíkem, obří vulkány chrlily prakticky nepřetržitě vřelou lávu a každou chvíli Zemi nemilosrdně zasáhl vesmírný asteroid. Navzdory tomu dokázala postupně vytvořit podmínky vhodné pro život

Naše Slunce se – podobně jako jiné hvězdy – zformovalo poté, co se začal působením gravitace smršťovat obrovský vesmírný oblak plynu (převážně vodíku) a prachových částic.

Částice kroužící v rotujícím disku okolo hvězdy do sebe začaly narážet a postupně vytvořily shluky hmoty, z nichž později vznikla větší tělesa. Ta se působením gravitace zformovala do ještě větších celků, které daly základ planetám, včetně té naší. Stále roztavená Země dál nabírala hmotu: Dopadaly na ni asteroidy, jež rodící se planeta pohlcovala.


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Jediný přirozený satelit Země se začal formovat krátce po zrodu Sluneční soustavy. Existuje hned několik teorií jeho vzniku, v současnosti se však badatelé nejčastěji přiklánějí k tzv. teorii velkého impaktu. Podle ní se asi před 4,54 miliardy let Země srazila s obřím tělesem o velikosti Marsu, načež bylo na její oběžnou dráhu vyvrženo značné množství materiálu, ze kterého se posléze zformoval právě Měsíc.

Gravitace stahovala těžší prvky jako železo hlouběji do nitra mladé planety, a postupně se tak utvořilo zemské jádro, zatímco lehčí prvky jako křemík, hořčík a hliník se naopak pohybovaly směrem k povrchu a časem zformovaly zemskou kůru i svrchní plášť. Nejlehčí prvky – vodík, kyslík, dusík, uhlík – daly vzniknout první atmosféře.

Celý příběh vzniku naší Země v unikátní grafice najdete v aktuálním vydání 100+1 zahraniční zajímavost 3/2016