100+1 zahraniční zajímavost 4/2016: Budeme mít naději na nesmrtelnost?

100+1 zahraniční zajímavost 4/2016
Srdce se zastaví, mozková aktivita vyhasne a lékař vypíše úmrtní list. Je to neodvratný konec naší pozemské pouti? Kryonika nabízí nebožtíkům naději na vzkříšení v daleké budoucnosti. Stále však bojuje s řadou nedořešených medicínských, právních i etických otázek

Lidé, které by jen o století dřív poslala nemoc či zranění spolehlivě do hrobu, dnes díky výdobytkům moderní medicíny bez problémů přežívají. Vděčíme za to kdysi nepředstavitelným zásahům do lidského organismu, jakými jsou krevní transfuze, transplantace orgánů, chirurgické zákroky nejrůznějšího druhu a nové léky od antibiotik až po chemoterapii. Jakými dalšími prostředky bude vládnout medicína za padesát, sto nebo pět set let? Zcela jistě si poradí s mnoha chorobami, na něž je dnes ještě krátká. Jak ale přečkat ony dlouhé desítky roků, než budou nové možnosti běžně dostupné? Kryonika vidí řešení v tom, že dáme své tělo „k ledu“. A to téměř doslova.


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Termín „kryonika“ se odvozuje od řeckého výrazu pro chlad – „kryos“. V tekutém dusíku při teplotě −196 °C se zastaví prakticky veškeré biochemické reakce – jinými slovy, zastaví se biologický čas. Dnes se uvedeným způsobem běžně uchovávají lidské spermie, vajíčka nebo embrya vzniklá oplozením ve zkumavce. Po zmrazení na teplotu tekutého dusíku přežijí prakticky neomezeně dlouho a po rozmrazení jsou jejich buňky živé.

S využitím mrazených spermií, vajíček i embryí už se narodily zástupy zcela zdravých dětí. Otázka tedy zní: Nemohli bychom v tekutém dusíku uchovat rovnou celé tělo nebo alespoň mozek, kde sídlí naše osobnost?

Celý článek najdete v aktuálním vydání 100+1 zahraniční zajímavost 4/2016