100+1 zahraniční zajímavost 6/2016: Kam vedly dálnice starověku?

100+1 zahraniční zajímavost 6/2016
Po starodávných stezkách lidé putovali vstříc duchovnímu poznání, vydávali se do bitev – ale zdaleka nejčastěji po nich kráčely obchodní karavany

Cesta války: Via Appia

Kde: Římská říše
Vznik: 4. století př. n. l.

Nejdůležitější cesta Římské říše vznikla kvůli válce s kmenem Samnitů žijícím v jižní Itálii. Zhruba ve 4. století př. n. l. prohrávali Římané tento konflikt vinou nedostatečného a komplikovaného zásobování. Politik Appius Claudius Caecus proto nechal pozdější proslulou stezku roku 312 př. n. l. budovat i bez vyjádření senátu.


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

S kampánským městem Capua tak Řím spojila téměř 200 km dlouhá tepna: Její základ tvořilo bláto, drobné kamení a malta, přičemž do horní vrstvy štěrku byly naplocho zasazeny kameny. Historik Procopius dokonce prohlásil, že „svrchní kamení do sebe zapadá natolik těsně a přirozeně, jako by tak vyrostlo“. Po nové trase mohly na bojiště proudit nejen zásoby, ale také posily. Římané proto nakonec zvrátili vývoj války ve svůj prospěch.

Později se Via Appia protáhla až do přístavu Brindisi a vedle válečných tažení se stala také svědkem krutých římských trestů. V roce 73 př. n. l. rozpoutal Spartacus povstání otroků, které však skončilo porážkou, a podél cesty pak bylo ukřižováno na šest tisíc vzbouřenců.

Velká část slavné stezky se zachovala dodnes a pečlivě se udržuje, včetně okolí. Pokud tedy vyrazíte na dovolenou do Říma, nic vám nebrání podniknout výlet ve stopách římských legií.

Další starověké cesty a silnice najdete v aktuálním vydání 100+1 zahraniční zajímavost 6/2016