2. světová 11/2014: Dobytí Charkova - Poslední německý triumf?

2. světová 11/2014
V letech 1941–1943 se odehrály celkem čtyři bitvy o Charkov. Za hlavní téma listopadového čísla II. světové jsme vybrali třetí z nich

 Útok divizí polního maršála Ericha von Mansteina vrcholící znovudobytím Bělogorodu a Charkova se totiž stal poslední velkou úspěšnou ofenzivou německé armády na východní frontě. Jak se dočtete v titulním článku, tento výsledek nezajistily jen odpočaté, skvěle vybavené a vycvičené elitní divize SS, jejichž výkony jsou v této souvislosti často připomínány, ale také řada pozoruhodných strategicko-taktických faktorů. K tématu se vztahuje i nakolorovaný snímek na obálce, který byl pořízen v únoru 1943 během bojů v prostoru u Charkova. Před objektivem fotoaparátu německého válečného zpravodaje na něm pózuje osádka stíhače tanků Marder z divize Leibstandarte SS Adolf Hitler.


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!V čísle jako vždy najdete několik článků o technice, v nichž se například dozvíte, jak fungoval britský systém Duplex Drive, který umožňoval několikatunovým tankům plavat, proč německá armáda ve větší míře nezavedla samonabíjecí pušku nebo jakým způsobem britské Královské letectvo v roce 1939 snímkovalo německé území. Nechybí ani portrét vojáka, nakolorovaná fotografie, článek o taktice nebo o speciální operaci.

Kromě toho bychom rádi upozornili na dva texty mapující buď jen velmi málo známé, nebo prakticky zapomenuté kapitoly z dějin druhé světové války na našem území. První se věnuje osudům vojenského cvičiště u středočeských Milovic a ukazuje, jak jej němečtí okupanti po svém příchodu na jaře 1939 upravili a především jak zde vypadal výcvik německé pěchoty.

Ve druhém se můžete seznámit s částí příběhu Svatokřížské brigády. Tato pravicově orientovaná polská partyzánská jednotka se na konci války vydala na cestu na západ ze své komunisty ovládané vlasti. Jaro a léto 1945 strávila v Čechách a na Moravě a právě o této části její historie pojednává článek historika Jiřího Friedla.    

Podrobný obsah 2. světové 11/2014