Aktuální 100+1: 7 knih, které změnily svět

V novém vydání časopisu 100+1 zahraniční zajímavost vám ukážeme nejvýznamnější knihy historie, přečtete si o přehradách, o které se vedou spory, o největší katastrofě v dějinách nebo o dobrodruzích, kteří na trabantu, jawě a maluchovi přejeli Jižní Ameriku

Všichni víme, „pero mocnější je meče“. Jeden vtipálek ovšem kdysi poznamenal, že „meč však často lépe seče“, a v kostce tak vyjádřil princip pokroku. Ano, v dlouhodobém pohledu se nakonec nová vědecká teorie prosadí a literární dílo popíše svět takový, jaký je, i kdyby to mělo trvat stovky let. Než se tak ale stane, projde si celý proces pořádně temným obdobím. Ti, kdo mají v rukou moc – ony symbolické meče – se bojí jakékoliv změny stavu, která by mohla ustálené zvyky pořádně rozhoupat a nasadit lidem do hlav nebezpečné myšlenky. A nezáleží na tom, jestli jde o učené pány profesory, kteří by se museli náhle dívat na věci z nového úhlu pohledu, o náboženské vůdce v obavách ze ztráty autority nebo o politiky, kteří by museli přepustit místo lidem rozhodujícím podle jiných morálních zásad. Mít meč, být v pozici autority, znamená „držet basu“ a povolit pouze mírný pokrok v mezích zákona.


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

V tomto čísle vám přinášíme přehled knih, které zásadním způsobem proměnily lidskou mysl a následně i tvář společnosti. Hluboký úpadek křesťanství v současnosti nepřímo souvisí s Darwinovou teorií o přírodním výběru. Rozvoj demokratických hodnot a vznik společnosti rovnocenných občanů přineslo Paineovo dílo Práva člověka. A politickou tvář dvacátého století zcela překreslil Marxův a Engelsův Komunistický manifest. Byla to díla zcela revoluční, která rozmetala všechno, co vzniklo před nimi. Vždycky se samozřejmě nabízí otázka: Bylo to dobře? Chtěli vůbec autoři nějakou revoluci? Darwin byl silně věřící člověk, Marx filozof a ekonom, rozhodně ne vyznavač totality. Stojí tedy změny za to, když se vymykají z rukou i svým tvůrcům?

Asi se budeme muset spokojit s tím, že nic jako ideální stav neexistuje a změny jsou nutné, i kdyby mělo jít jen o experiment. Protože jak žraloci vědí, kdo přestane hýbat ploutví, klesne ke dnu.

Podívejte se na obsah nového vydání 100+1 zahraniční zajímavost 5/2013