Blokáda Leningradu

Edice Bitvy
Výběr z obsahu: 
  • Von Leeb proti Žukovovi
  • Vyhladovělé město
  • Dlouhá blokáda
  • 71. stíhací pluk Baltského loďstva
  • Závěrečná bilance


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Bojiště
Podrobná mapa s přesuny vojsk

Německé plány
Adolf Hitler a jeho generálové váhali, zda bude lepší Leningrad dobýt útokem, nebo jej nechat vyhladovět

Poměr sil
Na začátku bitvy byly armády relativně vyrovnané. Postupem času ale rudoarmějci získali velkou
převahu

Železný kruh
Navzdory enormnímu úsilí se Wehrmachtu nepodařilo dokončit obklíčení města

Von Leeb proti Žukovovi
V čem se podobali a čím se naopak lišili velitelé, kteří se v září 1941 utkali u Leningradu?

Modrá divize
Na volchovské a později leningradské frontě bojovala rok a půl formace španělských dobrovolníků

Vyhladovělé město
Zima 1941–1942 přinesla obyvatelstvu Leningradu mnoho utrpení

Hon na Povstalce
Sovětským bezpečnostním složkám trvalo téměř dva roky, než dokázaly najít nepolapitelného buřiče

Cesta života
Zásobování Leningradu přes zamrzlé Ladožské jezero se stalo jedním ze symbolů druhé světové války

Dlouhá blokáda
Rudá armáda se opakovaně snažila obnovit spojení města se zbytkem Sovětského svazu. Povedlo se to až v lednu 1943

71. stíhací pluk Baltského loďstva
Nebe nad Leningradem bránila po celou dobu války jednotka, která si svými výkony vysloužila gardový titul

Konečné vítězství
Po přisunutí mohutných posil spustila Rudá armáda v lednu 1944 rozhodující ofenzivu

Závěrečná bilance
Kolik mužů a tanků obě strany ztratily? Jaké chyby spáchalo německé velení? A mohla Osa vůbec Leningrad dobýt?

Zpět na Bitvy