Bitvy č. 24

1944 Narva: Bitva evropských SS
Témata z aktuálního čísla: 
  • Ústup od Leningradu
  • Opakované útoky
  • Estonci ve službách třetí říše
  • Pobaltí mezi Německem a SSSR
  • Stažení z Narvy


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Bojiště
Podrobná mapa znázorňující průběh bitvy

Ústup od Leningradu
Na začátku roku 1944 se německá skupina armád Sever musela stáhnout o stovky kilometrů

Poměr sil
Vojáky Waffen-SS a Wehrmachtu posílily na frontě i estonské jednotky, přesto měli Sověti převahu

Opakované útoky
Během února a března se Rudá armáda neustále pokoušela odříznout a zničit III. tankový sbor SS. Bez úspěchu

Výsadková operace u Meriküly
Sověti se rozhodli podpořit svou ofenzivu útokem brigády námořní pěchoty

Estonci ve službách třetí říše
V řadách Wehrmachtu i Waffen-SS bojovaly desetitisíce estonských nacionalistů

Rekonstrukce bojů
Jak vypadá bitva u Narvy v podání nadšenců do vojenské historie?

Felix Steiner
Vysoký důstojník se vyznačoval neortodoxním přístupem k výcviku a schopností pružně reagovat na krizové situace

Pobaltí mezi Německem a SSSR
Litevci, Lotyši a Estonci se stali za druhé světové války předmětem zájmu obou největších evropských mocností

Stažení z Narvy
Vojska Osy nakonec všem nepřátelským útokům odolala, byť se musela z dlouho bráněného města stáhnout

Bilance
Co znamenala bitva pro Pobaltí a Skandinávii? Dokázal Hitler taktické vítězství u Narvy využít?

Zpět na Bitvy (extra VÁLKA)