Bitvy č. 31

Kyjev 1941
Témata z aktuálního čísla: 
  • Bojiště
  • Směr Kyjev
  • Tankové skupiny
  • Stalinova linie
  • Katastrofa dokonána


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Bojiště
Přehledná mapa zobrazující linie fronty i směry postupu útočících armád

Co předcházelo
Před nasměrováním tanků ke Kyjevu musel Adolf Hitler překonat odpor svých generálů

Poměr sil
Němci se spoléhali především na obrněné formace, zatímco Sověti na houževnatost svých pěšáků

Směr Kyjev
Skupina armád Jih zvítězila nad Sověty u Umaně a poté pokračovala k Dněpru

Sovětští velitelé
Jak se v boji osvědčil Semjon Buďonnyj a Michail Kirponos?

Tankové skupiny
Wehrmacht u Kyjeva nasadil dva velké obrněné svazky, jimž podléhala většina mobilních divizí

Sovětští zajatci
K rudoarmějcům, kteří kapitulovali, se Němci chovali s otřesnou brutalitou

Stalinova linie
Jak vypadalo pevnostní pásmo, jež mělo ochránit meziválečnou hranici Sovětského svazu?

Masakr v Babím Jaru
Němci v dobytém Kyjevě povraždili desetitisíce židovských obyvatel

Katastrofa dokonána
Klešťový manévr zpečetil osud sovětského Jihozápadního frontu

Bilance
I když Němci zničili čtyři nepřátelské armády, ztratili několik drahocenných týdnů

Zpět na Bitvy (extra VÁLKA)