Bitvy č. 32

Festung Breslau
Témata z aktuálního čísla: 
  • Bojiště
  • Bouře se blíží
  • 203mm houfnice vz. 1931
  • Nasazení Volkssturmu
  • Hrdinové bitvy


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Bojiště
Přehledná mapa zobrazující postup Rudé armády i vývoj obléhání

Co předcházelo
Jak vypadal život ve Vratislavi před začátkem bitvy?

Poměr sil
Sověti měli během obléhání převahu především v dělostřelectvu

Bouře se blíží
V rámci dolnoslezské operace 1. ukrajinský front prorazil frontu a obklíčil Vratislav 

Vratislavská věznice
V nechvalně proslulém žaláři nacisté popravili stovky odbojářů z protektorátu

203mm houfnice vz. 1931
Rudá armáda se v pouličních bojích mohla opřít o dělo používající pásový podvozek

Nasazení Volkssturmu
V bitvě hrálo velkou roli celkem 38 praporů místní domobrany

Nacisté vs. vojáci
Závěr války přinesl řadu sporů mezi představiteli civilní správy a armády

Hrdinové bitvy
Dlouhé obléhání dalo příležitost vyniknout vojákům na obou stranách

Krok za krokem
Rudá armáda se musela městem probíjet dům od domu a kapitulaci posádky si vynutila až těsně před koncem války

Bilance
Město Vratislav bylo během bitvy téměř zničeno a po skončení bojů v něm zavládl chaos

Zpět na Bitvy (extra VÁLKA)