Bitvy č. 40

Blitzkrieg na Balkáně
Témata z aktuálního čísla: 
  • Sud prachu
  • Pád Jugoslávie
  • Maximilian von Weichs
  • Námořní boje
  • Boje v Řecku

Bojiště
Mapa Balkánu s vyznačeným průběhem operací obou stran

Sud prachu
Co předcházelo vypuknutí války na neklidném jihovýchodě Evropy?

Poměr sil
Početně byly armády přibližně vyrovnané, Osa však měla velkou převahu v technice

Pád Jugoslávie
Království Srbů, Chorvatů a Slovinců se pod útokem ze všech stran rychle zhroutilo

Metaxasova linie
Historie pevnostního pásma, které chránilo severovýchod Řecka

Maximilian von Weichs
Německý polní maršál strávil na Balkáně podstatnou část druhé světové války

Bombardování Bělehradu
Luftwaffe mohutnými nálety rozvrátila infrastrukturu a narušila jugoslávskou obranu

Námořní boje
Royal Navy nasadilo na Balkáně početné loďstvo, ale trpělo těžké ztráty kvůli leteckým útokům

Zajímavosti
Příběhy výsadkářů, horských myslivců i hrdinných obránců

Boje v Řecku
Kolébka evropské civilizace se přívalu nepřátel bránila po několik týdnů

Bilance
Analýza přínosů i nevýhod, které obsazení Balkánu Ose přineslo

Zpět na Bitvy (extra VÁLKA)