Bitvy č. 41

Obklíčení u Čerkas
Témata z aktuálního čísla: 
  • Cesta ke katastrofě
  • Obklíčení
  • Průlomové operace
  • Život v kotli
  • Průlom ven

Bojiště
Detailní mapa celé korsuň-ševčenkovské operace i německého průlomu ven z kotle

Cesta ke katastrofě
Likvidace německého výběžku fronty se sovětským generálům přímo nabízela

Poměr sil
Zpočátku měla Rudá armáda převahu, poté Wehrmacht přisunul řadu tankových divizí

Obklíčení
Během pouhých čtyř dnů Sověti ze dvou stran prorazili německé linie a vytvořili kotel

Průlomové operace
Jakou taktiku Rudá armáda používala na počátku velkých ofenziv?

Pavel Alexejevič Rotmistrov
Portrét muže, jenž se v čele 5. gardové tankové armády zasloužil o vítězství u Čerkas

Život v kotli
Všední dny obklíčených německých vojáků

Útočná brigáda SS Valonsko
Nasazení západoevropských dobrovolníků na Dněpru

Letecký most
Na rozdíl od Stalingradu doprava zásob vzdušnou cestou fungovala

Průlom ven
Po několika neúspěšných pokusech o vyproštění zvenčí museli Němci provést z kotle výpad

Bilance
Boje v okolí Korsuně-Ševčenkovského vydávaly za své vítězství obě strany

Zpět na Bitvy (extra VÁLKA)