Průlom u Sedanu

Edice Bitvy
Výběr z obsahu: 
  • Co předcházelo
  • Přes Mázu
  • 146. pěší pevnostní pluk
  • Tankové koncepce
  • Pluk Grossdeutschland

Co předcházelo
K bitvě u Sedanu vedl nečekaný německý průnik Ardenami

Poměr sil
Wehrmacht měl převahu ve všech zbraních kromě dělostřelectva

Bojiště
Přehledná mapa znázorňující průběh bitvy

Přes Mázu
Vylíčení prvního dne bojů, kdy útočníci překročili řeku

146. pěší pevnostní pluk
Historie nepříliš soudržné jednotky, která hájila město

Masakr britských bombardérů
Spojenecké pokusy zničit pontonové mosty tragicky selhaly

Tankové koncepce
Jak nasazovali svou obrněnou techniku Francouzi a Němci?

Pluk Grossdeutschland
První nasazení elitní jednotky Wehrmachtu přišlo právě u Sedanu

Rozhodnutí
Druhá fáze bitvy se nesla ve znamení německého rozšiřování předmostí a francouzských protiútoků

Německá propaganda
Neznámé snímky z exkurze slovenských důstojníků po sedanském bojišti a Maginotově linii

Bilance
Kterých strategických chyb se Francouzi dopustili? A měli vůbec šanci německý příval zastavit?

Zpět na Bitvy