1944: Operace Bagration (2. vyd.)

Edice Bitvy
Výběr z obsahu: 
  • Pozadí operace
  • Partyzánská válka
  • Sovětské obrněné síly
  • Až k německým hranicím
  • Přehlídka německých zajatců

Bojiště
Podrobná mapa znázorňující průběh bitvy

Pozadí operace
Proč se Sověti rozhodli zaútočit právě v Bělorusku? A jak se Němci na jejich ofenzivu připravili?

Poměr sil
K jedné z největších bitev dějin se chystaly miliony mužů podporované tisíci tanků a letadel

Drtivá ofenziva
Rudá armáda dokázala nepřítele překvapit a od prvních hodin operace plnila plán

Partyzánská válka
Bělorusko mělo obzvlášť výhodný terén pro partyzánské operace, čehož dokázali Sověti beze zbytku využít

Sovětské obrněné síly
Tankové vojsko Rudé armády do léta 1944 prošlo bouřlivým vývojem

Bůh války
Sověti vycházeli ze staleté ruské tradice kvalitního dělostřelectva

Velitelé
Jak se osvědčili maršálové a generálové na obou stranách fronty?

Až k německým hranicím
Rudá armáda ofenzivu nadále rozvíjela a osvobodila celé Bělorusko. Nakonec ji zastavily až rostoucí ztráty a zásobovací obtíže

Přehlídka německých zajatců
Dne 17. července 1944 mohli Moskvané na vlastní oči spatřit mohutný zástup 57 000 zajatých příslušníků Wehrmachtu

Závěrečná bilance
Operace Bagration přinesla oběma stranám těžké ztráty. Obzvlášť tíživě pak bitva dolehla na běloruské civilní obyvatelstvo

Zpět na Bitvy