Historické války 6/2014

Proč padl Jan Lucemburský u Kresčaku?
Témata z aktuálního čísla: 
  • Vítězství, nebo smrt
  • Pro souboje mušketýrů
  • Počátky rytířských časů
  • Píky proti puškám
  • Dril, disciplína a odolnost


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Hrdinná obrana křesťanského světa 
Roku 1683 spojené armády polské, německé a rakouské zadržely u Vídně nápor Turků

Pro souboje mušketýrů
Kordy se v 17. století nosily jako poboční zbraň především kvůli soubojům

Více nebezpečí, více slávy
Velitel landsknechtů Georg von Frundsberg si vydobyl reputaci nejen vítězstvím u Pavie

Počátky rytířských časů
Ve 12. století byla rytířská kultura ještě v plenkách, ale už tehdy rytíři ovládli bojiště

Lehce opevněné sídlo velmože
Na Curii Vitkov nedaleko Liberce vybudovali repliku raně středověkého hradiště

Vítězství, nebo smrt
U Trentonu vybojoval George Washington jedno z prvních vítězství nad žoldáky Britů

Píky proti puškám
Střet renesančních landsknechtů s ranou kontinentální armádou Američanů

Lví srdce křižákem
Na třetí křížové výpravě se utkal anglický král Richard I. s legendárním Saladinem

Válka křesadlových zámků
Ukázky pušek a pistolí z napoleonských válek

Dril, disciplína a odolnost
Až do moderní doby nebyl v celé historii lépe vycvičený voják než římský legionář

Jak potlačit pud sebezáchovy
Pěchota pruského krále Fridricha Velikého slavila na bojištích četné úspěchy

Zpět na Historické války