Historické války 1/2015

Bitva u Thermopyl
Témata z aktuálního čísla: 
  • Triumf Viléma Dobyvatele
  • Plachty s křížem proti půlměsíci
  • Pastevci, kteří dobyli svět
  • Smrtící nástroje chudáků
  • Kanóny v poli i při obléhání


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Když Češi plenili v Itálii ŽIVOT BOJOVNÍKA
Sonda do života elitního družiníka ve vojsku krále Vladislava II. při tažení proti Milánu

Smrtící nástroje chudáků CHLADNÉ ZBRANĚ
Ratišťové zbraně s dlouhou dřevěnou násadou v rukou sedláka zaskočily nejednoho rytíře

Proč Napoleon utekl z Egypta? TAŽENÍ
Ještě jako generál revoluční armády vedl tažení do severní Afriky, které skončilo fi askem

Triumf Viléma Dobyvatele BITVA OBRAZEM
Tapiserie z Bayeux nádherně zobrazuje průběh bitvy u Hastingsu v roce 1066

Zoufalí protestantští dobrodruzi BITVA
V téměř neznámé bitvě třicetileté války napadli Španělé demoralizovaného Mansfelda

Panna v čele šiků VOJEVŮDCE
Johanka z Arku zachránila Francii před Angličany. Stala se skutečnou vojenskou velitelkou?

Válka v krajkách SPOLEK VOJENSKÉ HISTORIE
Vybavení vojáků z dob sedmileté války představí regiment Gaisruck z terezínské pevnosti

Plachty s křížem proti půlměsíci LOĎSTVO
Zkáza osmanského loďstva u Lepanta zadržela na chvíli tureckou expanzi do Evropy

Kanóny v poli i při obléhání PALNÉ ZBRANĚ
Nejvyužívanější, nejničivější, nejpohyblivější a nejužitečnější děla raného novověku

Pastevci, kteří dobyli svět ARMÁDA
Čingischán své mongolské vojsko systematicky rozčlenil a dle potřeby modernizoval

Zpět na Historické války