Historické války 2/2014

Napoleon v ruském pekle
Témata z aktuálního čísla: 
  • Napoleon v Rusku
  • Výzbroj z doby mušketýrů
  • Milenci porazili Spartu
  • Šípy proti kulkám
  • Ukrutní rytíři Kristovi


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Téma čísla
Napoleon v Rusku
Zimní tažení roku 1812 k Moskvě zlomilo pověst dosud neporazitelného francouzského císaře Napoleona a nepomohlo mu ani dílčí vítězství v bitvě u Borodina

  • Mráz na cestě k Moskvě
  • Houževnatí ruští vojáci   
  • Kutuzovova taktická porážka

Vojevůdce
Pod korouhví následníka trůnu
K vládě se Černý princ nikdy nedostal, ale vynikl jako vojevůdce a rytíř

Chladné zbraně
Zbraň pro vrahy i vojáky
S dýkami pozdního středověku se spolehlivě zabíjelo v bitvě i mimo ni

Bitva
Indii pro Brity dobyla zrada
Když chtěl plukovník Clive porazit přesilu u Palásí, domluvil se s bengálskými rebely

Loďstvo
Potupa „neporazitelné“ flotily
Ke zničení mohutné španělské Armady pomohly Angličanům rychlejší lodě a lepší dělaArmáda
Milenci porazili Spartu
Svatý oddíl z Théb se skládal ze 150 párů milenců, kteří za partnera ochotně položili život

Tažení
Jak Švédové plenili české země
Maršál Torstensson vedl úspěšná tažení do střední Evropy, až se málem dostal k Vídni

Dobývání
Nezdolní obránci Brna
Na modelu Brna roku 1645 uvidíme neúspěšné švédské útoky při čtyřměsíčním obléhání

Hrady a pevnosti
Krátký život králova hradu
Nový Hrad u Kunratic měl být chloubou Václava IV., ale vydržel stát pouhých 10 let

Palné zbraně
Výzbroj z doby mušketýrů
Muškety, arkebuzy a pistole s různými typy zámků používanými ve třicetileté válce

Duel
Šípy proti kulkám
Jak by mohl dopadnout střet středověkých anglických lučištníků s mušketýry ze 17. století

Spolek vojenské historie
Vojáci Otce vlasti
Sdružení Doba Karlova 1350–1378 se snaží oživit atmosféru Čech za vlády císaře Karla IV.

Obrazová encyklopedie
Císařovi věrní Čechové
Zbroj, zbraně a další vybavení rytířů i pěších bojovníků z druhé poloviny 14. století

Život bojovníka
Ukrutní rytíři Kristovi
Po první křížové výpravě se křižáci dlouho obtížně usazovali v cizí zemi na Blízkém východě

Zpět na Historické války