Historické války 2/2016

Legendární dobyvatel Alexandr Veliký
Témata z aktuálního čísla: 
  • Past na rozhádané křižáky
  • Pád bašty islámu
  • Půvabný koráb moří
  • Zbraň ve tvaru kříže
  • Červenokabátníci v kostkovaném tartanu


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Past na rozhádané křižáky BITVA
Saladin rozdrtil křesťanské vojsko zmožené vedrem u Hattínských rohů

Kanóny na boření zdí PALNÉ ZBRANĚ
Obléhací děla bývala hodně těžká, důraz se kladl na sílu a průraznost

Pád bašty islámu OBLÉHÁNÍ
Po 150 letech turecké vlády nad uherským Budínem ho dobyla zpět evropská Svatá liga

Ošklivý rytířský rváč ŽIVOT BOJOVNÍKA
Bertrand du Guesclin se z pouličního rváče stal rytířem a vůdcem žoldnéřské kompanie

Půvabný koráb moří HISTORICKÁ REKONSTRUKCE
Briga La Grace vznikla podle plánů z 18. století a nese název podle lodi českého korzára

Bojovný král dvojího lidu VOJEVŮDCE
Jiří z Poděbrad proslul především jako vládce, ale svou pozici si vybojoval v čele armády

Proč císař nedošel do konce TAŽENÍ
Dobytí Španělska mělo být pro Napoleona snadnou záležitostí, ale proměnilo se v trápení

Zbraň ve tvaru kříže CHLADNÉ ZBRANĚ
Vývoj jednoručních mečů ve středověku od vikinského typu po italskou schiavonu

Červenokabátníci v kostkovaném tartanu ARMÁDA
Elitní skotské pluky se ve službách britského impéria vyznamenaly velkou statečností

Zpět na Historické války