Historické války 2/2017

Křížové výpravy
Témata z aktuálního čísla: 
  • Krvavý vévoda
  • Zápas o východní oceány
  • „Car“ Polák táhne na Moskvu
  • Těžké hlavně na hradbách
  • Rozhádanost znamenala smrt

 


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Krvavý vévoda  VOJEVŮDCE
Fernando Álvarez získal krutou pověst, ale jinak byl skvělý velitel i stratég

Rychlý útok hrotem  CHLADNĚ ZBRANĚ
Vývoj bodných zbraní od 16. století, kdy nabývaly významu díky ústupu těžkých zbrojí

Zápas o východní oceány  LOĎSTVO
V námořní bitvě u Diu rozhodli Portugalci o své dominanci v obchodu se západní Indií

Karaky proti galérám  DUEL
Srovnání útočné síly portugalských plachetnic s tureckými veslicemi 16. století

Řecký válec  ARMÁDA
Slavní hoplíti bojovali jako těžkooděná pěchota semknutá do neproniknutelné falangy

„Car“ Polák táhne na Moskvu  TAŽENÍ
V období smuty se Rusko ocitlo v takovém rozkladu, že se carem málem stal polský princ

Největší středověká bitva  REENACTMENT
Ve střetnutí u Libušína se každoročně potkají vikinští bojovníci s rytíři i husity

Klamání jako řemeslo  TAKTIKA
O vítězství často nerozhoduje jen přesila či taktika v poli, ale informace získané špehy

Těžké hlavně na hradbách  PALNÉ ZBRANĚ
Děla se nepoužívala jen k dobývání a boření zdí, ale měla též za úkol bránit pevnosti

Rozhádanost znamenala smrt  BITVA
Bavoři se rozhodli zastavit maďarskou expanzi protiútokem, ale u Bratislavy tvrdě narazili

Zpět na Historické války