Historické války 2/2018

Rytíř a dobyvatel Karel IV.
Témata z aktuálního čísla: 
  • Za žold bojují, bez žoldu plení
  • Království šermu přichází
  • Jezdci těžcí a ještě těžší 
  • Český šlechtic ve válce neválce
  • Jak si špehové získali úctu


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Za žold bojují, bez žoldu plení  ARMÁDA
Černá rota uherského krále Matyáše Korvína se skládala především z bývalých českých husitů

Smrt a zkáza přilétaly z nebe  PALNÉ ZBRANĚ
Moždíře jako dobývací děla nerozbíjely hradby, ale vrhaly přes ně výbušniny do obléhaného města

Konec cesty meče  BITVA
U Nagašina roku 1575 přišli japonští samurajové na to, že jejich zbroj klidně propálí arkebuza

Hrady slepého hejtmana  OPEVNĚNÍ OBRAZEM
Žižkův hrad Kalich měl být nejen reprezentativním sídlem mocného vůdce, ale hlavně pevností

Odvážný princ v boji o trůn  TAŽENÍ
Karel Edward Stuart se vylodil ve Skotsku a zahájil poslední povstání jakobitů proti anglické nadvládě

Království šermu přichází  FIKCE VS. REALITA
Počítačová hra Kingdom Come: Deliverance z českého středověku přináší zajímavý soubojový systém

Poslední velký generál antiky VOJEVŮDCE
Byzantský generál Belisarius dosáhl řady úspěchů, přesto ho císař Justinián nakonec odvrhl

Jezdci těžcí a ještě těžší  DUEL
Byzantští katafrakti předčili svou těžkou výzbrojí i germánské obrněné jezdce

Český šlechtic ve válce neválce  ŽIVOT BOJOVNÍKA
Zkušený kariérní voják Jindřich Hýzrle z Chodů bránil Prahu proti vpádu Pasovských

Jak si špehové získali úctu TAKTIKA
Přehled činnosti armádních zvědů od husitských válek přes renesanci až do Nového světa

Zpět na Historické války