Historické války 2/2019

Nezlomní johanité
Témata z aktuálního čísla: 
  • Drsní dobrodruzi chránili Texas
  • Barokní plán vojsk
  • Rudokabátník z Vysočiny
  • Tvrdý ořech Moravy
  • Mistr malé války

 


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Drsní dobrodruzi chránili Texas  JEDNOTKA
Texas Rangers bránili svůj nově vzniklý stát před nájezdy indiánů i útoky Mexičanů

Ostré perly dávných národů  CHLADNÉ ZBRANĚ
Zdobené meče válečníků starověku a raného středověku

Zoufalá snaha zimního krále  BITVA
Střet u Wimpfen se sice odehrál v Porýní, ale částečně šlo i o pokračování českého povstání

Barokní plán vojsk  BITVA OBRAZEM
Rozmístění armád katolíků i protestantů u Wimpfen na dobové rytině

Reálné pozadí legendární války  OBLÉHÁNÍ
Dobývání Tróji je známý mýtus, ale pravděpodobně stojí na historických základech

Žalostný ústup z pozic  TAŽENÍ
Britové se museli složitě stáhnout ze Španělska, když poznali, že Napoleona odtud nevyženou

Rudokabátník z Vysočiny  REENACTMENT
Výzbroj a další vybavení skotského lehkého pěšáka z doby napoleonských válek

Turkobijec nejmocnějším magnátem  VOJEVŮDCE
János Hunyadi, otec Matyáše Korvína, proslul jako neohrožený bojovník proti Turkům

Tvrdý ořech Moravy  HRADBY HRADŮ A PEVNOSTÍ
Mohutný středověký hrad Sovinec vydržel mnohá obléhání, než přišla třicetiletá válka

Mistr malé války  ŽIVOT BOJOVNÍKA
Velitel husarů Johann Daniel von Menzel se vyznamenal rychlými údery do týla nepřítele

Železo na německých prsou  VYZNAMENÁNÍ
Vznik slavného Železného kříže v pruské armádě roku 1813 za osvobozenecké války

Zpět na Historické války