Historické války 3/2014

Jak Caesar porazil Kelty?
Výběr z obsahu: 
  • Dobyvatelé Nového světa
  • Smrtonosná rakouská děla
  • Železo proti obsidiánu
  • Vítěz nad Napoleonem
  • Český kníže přelstil krále


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Téma čísla

Římané dobývají Galii
Velký vojevůdce Gaius Julius Caesar se poprvé proslavil ve válce v Galii v letech 58–52 př. n. l., když z ní dokázal udělat pevnou součást římského impéria. Vítězství završil při dobytí Alésie a porážce keltského vůdce Vercingetorixe

  • Statečný a marný odpor barbarů
  • Keltové: žoldnéři antiky
  • Caesarovy grandiózní hradby

Vojevůdce

Vítěz nad Napoleonem
Člen českého šlechtického rodu Karel Filip Schwarzenberg překonal neporazitelného císaře

Palné zbraně

Ostrostřelci v uniformě
Přesné drážkované pušky se dlouho používaly jen pro lov, v armádě se uchytily až v 19. století

Život bojovníka

Dobyvatelé Nového světa
Conquistador Bernal Díaz del Castillo zapsal své vzpomínky na boj s indiány po boku Cortése

Chladné zbraně

Krásky z Orientu
Ladně zahnuté šavle se používaly od dob stepních nájezdníků až do moderní doby

Armáda

Vojáci velikého cara
Na počátku 18. století položil car Petr I. Veliký základy moderního ruského vojska

Tažení

Husitské výpravy za kořistí
Takzvané spanilé jízdy či rejsy nebyly žádné mírumilovné projížďky, ale cílené rabování

Dobývání

Neúprosný sultán
Největší pevnost johanitů, Krak de Chevalliers, padla roku 1271 do rukou sultána Bajbarse

Taktika

Smrtonosná rakouská děla
Za Marie Terezie prošlo habsburské dělostřelectvo reformou, která z něj učinila efektivní vojsko

Duel

Železo proti obsidiánu
Střet pohanských národů, které se nemohly setkat – starověkých Keltů a amerických Aztéků

Spolek vojenské historie

Opravdoví mušketýři
Členové Mortaigne regimentu věrně rekonstruují dobu první poloviny 17. století

Obrazová encyklopedie

Vzkříšená sláva jízdy
Vybavení a taktika jízdních střelců i kyrysníků z konce třicetileté války

Bitva

Český kníže přelstil krále
Velkolepé vítězství bojovníků knížete Soběslava nad německými rytíři u Chlumce roku 1126

Zpět na Historické války