Historické války 3/2016

Řád německých rytířů
Témata z aktuálního čísla: 
  • Poslední boj „generála“ Custera
  • Střet v průlivu očima malíře
  • Válečníci na hřbetě koní
  • V železe od hlavy k patě
  • Pravá tvář skotského rebela


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Poslední boj „generála“ Custera BITVA
Zoufalé chyby sebevědomého veterána v boji proti Siouxům u Little Bighornu

Nabijte to zezadu! PALNÉ ZBRANĚ
Již od středověku se puškaři snažili urychlit kadenci střelby zadním nabíjením

Viceadmirálovo zbytečné hrdinství LOĎSTVO
Odhodlaná obrana anglických lodí proti francouzské invazi v průlivu Solent

Střet v průlivu očima malíře LOĎSTVO OBRAZEM
Podrobné dobové zobrazení bitvy v Solentu a potopení lodi Mary Rose

Lev severu VOJEVŮDCE
Švédský král Gustav Adolf vstoupil do třicetileté války několika impozantními vítězstvími

Válečníci na hřbetě koní TAKTIKA
Přehled různorodého využití jezdectva v armádách od starověku až do 19. století

V železe od hlavy k patě REENACTMENT
Klub historického šermu Baštýři napodobuje boj i výbavu těžkooděnců ze závěru středověku

Měšťané ve zbrani VOJSKO
Za Jagellonců válčila především zemská hotovost stavěná z velké části královskými městy

Legionář ve stálé službě ŽIVOT BOJOVNÍKA
Římské opevněné tábory sloužily jako malá městečka pro výcvik i zábavu vojáků

Pravá tvář skotského rebela FIKCE VS. REALITA
Povstání Williama Wallace proběhlo ve skutečnosti jinak než ve fi lmu Statečné srdce

Zpět na Historické války