Historické války 3/2017

Attila Bič Boží
Témata z aktuálního čísla: 
  • Irští sekerníci v těžké zbroji
  • Hradby starých měst
  • Oslava lidových kališníků
  • Opomíjený triumf dlouhých luků
  • Šílená odvaha norského krále

 


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Irští sekerníci v těžké zbroji  ARMÁDA
Galloglassové, profesionální žoldnéři bojovali v klanových válkách Irů i proti Angličanům

Zrození moderní pušky  PALNÉ ZBRANĚ
Slavná Old Shatterhandova henryovka a jiné opakovačky na počátku vývoje

Méně urození, více stateční  ŽIVOT BOJOVNÍKA
Proti Turkům v renesanci bojovali stateční čeští krýksmani z rodu Pětipeských

Hradby starých měst  OPEVNĚNÍ OBRAZEM
Na příkladu Lounské brány ze Slaného ukážeme obranné prvky městských hradeb

Mexické stříbro a čínské hedvábí  DOBÝVÁNÍ
Dobrodružství britských vojáků při dobývání filipínské Manily držené Španěly

Oslava lidových kališníků  FIKCE VS. REALITA
Husitská trilogie Otakara Vávry je ve vojenských záležitostech až překvapivě věrná

Čepele zvláštních tvarů  CHLADNĚ ZBRANĚ
Výběr speciálních zbraní, které překvapovaly bojovníky po celém světě

Opomíjený triumf dlouhých luků  BITVA
Vedle Kresčaku a Azincourtu se ve výčtu anglických úspěchů zapomíná na Verneuil

Jsem žena a velím mužům  VOJEVŮDCE
Přehled nejvýznamnějších žen, které se v historii dostaly do čela armád

Šílená odvaha norského krále  LOĎSTVO
Pokus Olafa Tryggvasona o sjednocení Norska ztroskotal v námořní bitvě u Svoldru

Zpět na Historické války