Historické války 3/2018

Masakr Římanů v Teutoburském lese
Témata z aktuálního čísla: 
  • Zoufalý bojovník s větrnými mlýny
  • Vychytralá past na Mongoly
  • Proč nosí vojáci uniformy?
  • Z touhy po zlatě objevil oceán
  • Hrdina španělské reconquisty


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Nájezdníci pokořili krále i císaře  OBLÉHÁNÍ
Dvakrát se vikingové pokusili vyplenit Paříž a pokaždé nahnali Frankům dost strachu

Zoufalý bojovník s větrnými mlýny VOJEVŮDCE
Hrabě Jindřich Matyáš Thurn se ujal vedení stavovského vojska proti Habsburkům

Pohyb vojsk v české válce  MAPA TAŽENÍ 
Podívejte se, kudy táhly armády v letech mezi defenestrací a bitvou na Bílé hoře

Vychytralá past na Mongoly  BITVA
Stepní jezdci z Asie obtěžovali Uhry dlouhá léta, a tak jim magistr Jiří přichystal překvapení

Kryty choulostivých částí  ZBROJE
S vývojem plátových zbrojí potřeboval středověký rytíř stále více specializovaných doplňků

Proč nosí vojáci uniformy?  ARMÁDA
Stejnokroje se nosily už v dávných dobách, ale uniformy potřebovaly až profesionální armády

Král žoldnéřů  ŽIVOT BOJOVNÍKA
Anglický lučištník Hawkwood se díky svým schopnostem vyšvihl na vůdce velké kumpanie

Sek pistolí a střelba ze sekery  PALNÉ ZBRANĚ
Jedinečné kousky tvořili výrobci pomocí kombinace palné zbraně se sečnou či bodnou

Z touhy po zlatě objevil oceán  TAŽENÍ
Výprava Vaska Núñeze přinesla nejen bohatství, ale především nečekané zeměpisné objevy

Hrdina španělské reconquisty FIKCE VS. REALITA
El Cid se stal legendárním bojovníkem, ale film o něm značně pozměnil dobové reálie

Zpět na Historické války