Historické války 3/2019

Kníže Dracula
Výběr z obsahu: 
  • Napoleon znovu poražen
  • Válka pod horami Hindúkuše
  • Dvojitá hradba z vozů vydržela
  • Kavalír proti parlamentu
  • Reálný obraz skotského boje


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Napoleon znovu poražen  REENACTMENT
Jedinečné záběry z rekonstruované bitvy národů u Lipska

Ozbrojené ženy chladného severu   ŽIVOT BOJOVNÍKŮ
Bojovaly severské válečnice běžně po boku mužů jako štítonošky?

Válka pod horami Hindúkuše  TAŽENÍ
Po vyvrácení Perské říše pokračoval Alexandr Makedonský v dobývání světa

Šlechtická pevnost  OPEVNĚNÍ OBRAZEM
Fortifi kace hradu Rýzmburk prošla během staletí zajímavým vývojem

Svaté války ve Středomoří  LOĎSTVO
Benátčané ve spojení s maltézskými rytíři dlouho hájili své obchodní trasy proti Turkům

Bodání zdobenými hroty  CHLADNÉ ZBRANĚ
Se zbraněmi na dlouhé dřevěné tyči bylo možné udržet si od protivníka patřičný odstup

Dvojitá hradba z vozů vydržela  BITVA
Když husité oblehli Ústí nad Labem, přišla městu na pomoc hotovost z Lužice a Míšně

Největší sklad výzbroje na světě  SBÍRKY ZBRANÍ
Zbrojnice ve Štýrském Hradci skrývá bohaté poklady armádního vybavení z raného novověku

Kavalír proti parlamentu  VOJEVŮDCE
Ruprecht Falcký, syn zimního krále Fridricha, se proslavil v anglické občanské válce

Reálný obraz skotského boje  FIKCE VS. REALITA
Film Outlaw King věrně ztvárnil tažení Roberta Bruce za skotskou korunou

Drsní a věrní hraničáři  JEDNOTKA
Nespoutaní bojovníci z Balkánu statečně bojovali ve službách domu Habsburků

Zpět na Historické války