Historické války 4/2015

Jak dobýt středověký hrad
Výběr z obsahu: 
  • Probijeme se pod zemí
  • Bitva, která změnila Evropu
  • Zrazený stratég
  • Anglické luky proti kuším
  • Výkvět císařského vojska


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Největší samuraj ŽIVOT BOJOVNÍKA
Musaši Mijamoto zabíjel protivníky dřevěným mečem a stal se japonskou legendou

Tomahawky rudých válečníků CHLADNÉ ZBRANĚ
Přehled základních zbraní, které používali indiáni ve válkách proti Britům i Francouzům

Zrazený stratég VOJEVŮDCE
Alkibiadés vybojoval pro Athény mnohá vítězství, přesto musel odejít do vyhnanství

Probijeme se pod zemí TAKTIKA
Když selžou obléhací stroje, je možné dostat se do hradu důmyslným podkopem

Nevěřícím ostrov nedáme! OBLÉHÁNÍ
Roku 1565 připlulo k Maltě mohutné turecké vojsko, které oblehlo místní johanity

Bitva, která změnila Evropu REPORTÁŽ
Garda města Hradec Králové pořádá každoročně vzpomínkovou akci na bitvu z roku 1866

Potupa Francouzů v bažinách BITVA
Angličtí lučištníci porazili u Agincourtu roku 1415 asi čtyřnásobnou francouzskou přesilu

Anglické luky proti kuším DUEL
Z luků se dá střílet rychle, ale kuši zase může ovládat téměř každý chlap bez výcviku

Výkvět císařského vojska ARMÁDA
V napoleonské armádě jezdectvo především podporovalo pěchotu, ale bez jezdců se vyhrávat nedalo

Zpět na Historické války